Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

  • Σας ενημερώνουμε ότι προσωρινές κρατήσεις δεν γίνονται
  • Η κράτηση σας είναι έγκυρη όταν έχει επιβεβαιωθεί από την επιχείρηση
  • Κατά την διάρκεια επικοινωνίας μέσω e-mail για μια κράτηση, η κράτηση δεν είναι σε αναμονή και ενδέχεται το δωμάτιο να μην είναι πλέον διαθέσιμο. Καλό είναι να αποφασίζετε σε σύντομο χρόνο για την κράτηση που σας ενδιαφέρει.
  • Η επιχείρηση μπορεί, από την στιγμή που δεν είναι οριστική η κράτηση σας, να διάθεσει το δωμάτιο αλλού
  • Η επιχείρηση αποστέλλει επιβεβαιώσεις κρατήσεων μέσω e-mail για την ορθή λειτουργία του συστήματος

ΟΡΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

  • Δικαιώμα χρήσης δωματίου μέχρι ώρα 12:00.
  • Για χρήση δωματίου μέχρι ώρα 18:00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50%.
  • Πέραν της 18:00 καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση.
  • Κατά την διάρκεια επικοινωνίας μέσω e-mail για μια κράτηση, η κράτηση δεν είναι σε αναμονή και ενδέχεται το δωμάτιο να μην είναι πλέον διαθέσιμο. Καλό είναι να αποφασίζετε σε σύντομο χρόνο για την κράτηση που σας ενδιαφέρει.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167Α).